Portfolio

MS Project – Verktyg

Varje projektledare måste kunna åskådliggöra sin tidplan för styrgrupper och andra i sin omgivning. För den uppgiften är MS Project både det mest använda och det bästa verktyget. Öppna grupper Stockholm, Malmö, Göteborg o Kalmar. Även kundanpassade grupper.

Categories
has been added to the cart. View Cart