Som ni vet erbjuder vi livslång support till alla gamla kursdeltagare.

Jag fick ett samtal från en projektledare som gått vår utbildning, som hade fått ett nytt projekt. Projektet hade inte riktigt rätt förutsättningar, vilket inte är alldeles ovanligt. Tiden för leverans var bestämd, kraven fanns inte på plats. Beställaren prioriterade inte projektet. Det som var bra var att Vd ansåg detta var av hög prioritet. Kvar att spela med fanns de andra två parametrarna som vi då måste hantera på ett professionellt, kvalitet/funktioner och kostnaden, utifrån den satta parametern, tiden. Hur hanteras denna situation?

Mitt förslag, som alltid bygger på processen med varför, vad, hur, gör och avslut.

Börja gör en grov planering som förankras på möte med styrgruppen till vecka därpå.  Detta för att förankra och lägga ansvaret på beställare och styrgrupp.

Först av allt måste vi bygga en infrastruktur för projektet samtidigt som vi måste börja hantera vår omgivning.  Att bygga en hållbar infrastruktur görs genom att identifiera intressenter, som sedan ska hanteras genom kommunikationsplanen. Rätt information till rätt intressent, inte för mycket och inte för lite, är grundtesen. Genomför en risk- och möjlighetsanalys, valet av metod bestäms av komplexitet på projekt. När detta är klart är det dags att börja med kravhanteringen om det är ett internt projekt. Ett tidsödande arbete men väldigt viktigt att genomföra på ett korrekt sätt. Dela in intressenter i får/vill och får/vill inte påverka. De som är får ej/vill och får ej/vill inte är lite lättare att hantera.

Alla projektledare har säkert vid ett eller flera tillfällen mött beställare som tror vi kan trolla. Vi projektledare kan bara göra bästa vid varje situation, detta kräver ett professionellt uppträdande och i många fall att vi utbildar våra beställare och styrgrupper.

Glöm inte bort den fria supporten, den kan kanske bidra till att ni hittar en lösning ibland då det ser mörkt ut.