Året som snart är till ända har varit väldigt annorlunda. Vi har anpassat oss till vilka regler och råd som krismyndigheterna har gett. Vi som arbetar i projekt har kunskapen att saker förändras, vi kan med hjälp av osäkerhetshantering, risker/möjligheter hantera framtiden. Vissa saker kan…