Sommarhälsning Det har varit en väldigt annorlunda vår och försommar på grund av pandemin som påverkat alla, mer eller mindre. Vi har genomfört utbildningar i enlighet med vilka råd och rekommendationer som berörda myndigheter har gett. På några orter har vi fått stoppa utbildningarna. I…