Portfolio

Projektmedarbetare

En utbildning för dig som vill förstå projektprocessen och kunna arbeta i projekt. Du lär dig vilka ansvarsområden du har och vilka krav du kan ställa på projektledaren.

När projekt fungerar optimalt är det nästan alltid projektmedarbetarna som bär det stora ansvaret i genomförandet.De utför stora delar av arbetet i projekten enligt den plan som de har varit med och arbetat fram tillsammans med projektledaren. Tydlig arbetsledning och tydliga roller kännetecknar framgångsrika projekt. Ansvaret att skapa en bra teamkänsla ligger på projektledaren och på projektmedarbetarna. Hur gör man för att lyckas och hur kan gruppen själva ta fram de viktiga mätetalen på de mjuka värdena som man mäter kontinuerligt. Vilka förväntningar kan projektledarna ställa på sina medarbetare och vilka krav kan medarbetarna ställa på sin projektledare.

Categories
has been added to the cart. View Cart