Portfolio

Coachande ledarskap

All affärsverksamhet består av tre delar: Människan kommer alltid först; om du inte har ett bra team är det inte mycket du kan göra åt de två andra.

Läs mer om Coachande ledarskap

Varför är vi så rädda för konflikter?

Arbetsplatser där medarbetare är i konflikt med varandra, eller där relationer är så djupfrusna att människor drar sig in i sina skal för att skydda sig, är situationer som många kan känna igen sig i. Arbetsgrupper kan förlamas av interna konflikter kring metodval och mål.

I vissa fall är målen otydliga eller oklart formulerade, vilket leder till än mer spänning mellan individerna. Som yttersta konsekvens av ett dåligt samspel i gruppen kan utstötningsmekanismer i form av mobbing förekomma.

Att leda när allt är lugnt i min arbetsgrupp är oftast lätt. Det är först när konflikterna visar sig som det börjar ställas krav på oss som ledare, det är då det börjar bli svårt att leda.

Är Du intresserad av att öka Din kompetens inom konflikthantering och därmed klara av de svåra situationer Du ställs inför med Din arbetsgrupp?

Categories
has been added to the cart. View Cart