Portfolio

Aktiva Projektägare

Ansvaret för att lyckas med den insats som man beslutar om bärs av den som är ägare till projektet, vilket vanligtvis är den som är ordförande i styrgruppen.

Vi investerar cirka 700 miljader kronor årligen i Sverige och mestadels använder vi projekt som arbetsform för att realisera arbetet som ska leda fram till att man når de effekter man vill uppnå. Endast i 1/3 av projekten mäter man vilka effekter man uppnådde

Categories
has been added to the cart. View Cart