Om Oss

Anders Johnsson

vd och utbildningsansvarig samt huvudlärare i fd IPMA-B projektledningsmetodik .

 

Anders är senior projektledare med lång erfarenhet av allt från verksamhetsutveckling, processledning och projektimplementationer till projektledarutbildningar och mentorskap från privata företag, statlig- och kommunal verksamhet samt landsting. I utbildningen ges många exempel från dessa verksamheter, utmaningarna och möjligheter skiljer sig dock inte så mycket åt utan det är i princip desamma.

Han har även arbetat med att förbättra organisationers *projektivitet där hans kunskap inom organisationspsykologi kommer väl till pass. Ledarskap är också ett stort intresse där hans 18 år som sjöofficer gett honom insikt hur man leder andra människor utan att ha formell makt att göra det, en projektledares vardag. Det ges många exempel på hur man kan förhålla sig till andra människor och skapar bra gruppdynamik.

*En organisations förmåga att arbeta med projekt som arbetsform

Sagt om Anders

 • Gedigen kunskap i det som du har undervisat i. Mycket trygg och förtroendegivande framtoning.
 • Du har gett mig den struktur jag saknade.
 • Oerhört bra och väldigt kunnig, blandade ren teori med mycket praktik, både pedagogiskt riktigt och rolig samtidigt.
 • Har erfarenhet inom alla typer av organisationer som du ger bra exempel från både bra och dåliga återkopplingar som skapar lärande.

Anita Krantz

Säljare

Anita är kontaktperson för våra företagskunder och placerad på vårt kontor i Kalmar. Anita tar hand om bokningar av utbildningsplatser, organiserar utbildningsstarter, och ser till att våra lärare är på rätt plats vid rätt tillfälle. Till henne kan du alltid vända dig om du behöver hjälp.

Anita har 20 års erfarenhet av att jobba med kompetensutveckling.

Christer Sunesson

Lärare ledarskapsmetodik.

Christer har ett förflutet som yrkesofficer i Marinen. Han jobbade där bland annat i renodlade utbildningsroller, som idrottslärare och ledarskapslärare. Christer har i 15 år arbetat som chef och ledare i tiotal olika roller i telekombranschen. Christer arbetar med fokus på organisationsutveckling där ledarutveckling och konflikthantering är stora områden.

Christer ställer väldigt höga krav när han själv utbildas. Det han kräver är att en utbildare både vet vad den pratar om samt utbildar på ett positivt sätt som är enkelt att förstå. Båda dessa faktorer lever Christer själv upp till med god marginal.

Sagt om Christer

 • Lärande och roligt på samma gång, tiden bara flyger iväg.
 • Du har gett mig en massa bra tips och knep som jag kommer att ha stor nytta av även utanför jobbet.
 • Du är tydlig, inspirerande och coachande.
 • Du har underbar mentalitet och inställning och är en mycket kunnig lärare.
 • Jag gillar kopplingarna till verkliga händelser.

Stig Wolfgang

Stig är en senior projektledare och har skaffat sig en lång erfarenhet inom olika ledande roller både inom statlig och privat verksamhet. Stig har jobbat som projektledare/ledare i över 25 år men har också jobbat med produkt- och tjänsteutveckling, utbildning, kravhantering, process- och metodutveckling, förändringsarbete och ledningsfrågor.

 

Detta kan tex vara att digitalisera verksamhet, införa nya IT-system, ta fram gemensamma arbetssätt, införa nya modeller och nya verktyg för effektivare arbete och bättre projektuppföljning, utbilda medarbetare för olika roller i projekt, coacha, stötta med granskning och hantera risker. Stig har utbildat över 600 projektledare genom åren.

 

Sagt om Stig:

 • Proffsig, kunnig och har förmågan att anpassa till deltagarna
 • Pedagogisk handledare med stort engagemang och erfarenhet
 • Engagerad kursledare som verkligen ville "lära ut".
 • Engagerande och kan sin sak
 • Får mig motiverad!
 • Påläst och delar med sig av egen projekterfarenhet
 • Jättebra att lära ut och få det förståeligt
 • Inspirerande och kunnig

 

Jean Christian Jacobsen

Lärare ledarskapsmetodik.

Jean Christian har ca tjugo år erfarenhet av att träna och utveckla ledare, individer, grupper och organisationer. Han arbetar med tydligt intresse för var och en samt bidrar med engagemang, inspiration, kunskaper och förhållningssätt som vägleder.

Utbildningsmässigt är han beteendevetare med fokus på Organisation och Miljöpsykologi samt är dipl. terapeut. Har genomgått en mängd olika ledarskapsträning för egen del samt ansvarat för projekt och affärsverksamhet. Genom uppdrag i företag, stat, kommun, medlemsorganisationer, på alla nivåer, har han öppenhet och förståelse för olika situationer.

Han är pedagog i grunden och har gedigen erfarenhet av utvecklings- och utbildningsprogram samt att hålla kurser och seminarier. Tycker om att arbeta i nära dialog, skapa intresse och energi samt bidra till reflektion och effektivt lärande hos individer och i gruppen. Christian

Sagt om Jean

 • Påläst och kunnig vilket ger trygghet i föreläsningen.
 • Är mycket kompetent och lyckas visa på vikten av att både vara professionell och personlig.
 • Trygg, stabil i sin roll som ledarutvecklare. Vågar ta i frågor och inspel från gruppen,
 • En härlig energi som smittar av sig på andra. Kunnig!

Thomas Josefson

Lärare i Microsoft Project och fördjupningsutbildningar Officepaketet.

Thomas har lång erfarenhet som utbildningskonsult inom produktivitetshöjande IT-utbildningar, riktade främst till företag. Thomas är i grunden Utvecklingsingenjör, med inriktning ledarskap och organisation för innovativa processer. Förutom utbildning arbetar Thomas med framtagning av teknikinformation, för tryck eller digitalt media, samt konstruktion av mallar och arbetsflöden inom exempelvis projektverktyg som MS Project.

Sagt om Thomas

 • Kompetent och lyhörd kursledare
 • Excellent teacher, took his time with answers and was a good speaker
 • Bra tempo, engagerad kursledare, möjlighet att testa själv.
 • Toppenutbildare! Väldigt pedagogisk, lugn och hade tid för alla i gruppen
has been added to the cart. View Cart