Svaret är ganska enkelt. Det beror på? Utifrån den frågan tycker jag att man ska ställa sig själv ett antal frågor. Vill jag arbeta som projekt- eller uppdragsledare? Var vill jag arbeta med om 5 år? Kan jag processen och de verktyg som alla projekt-…